BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.
Ostatnia zmiana: 2020-05-18 12:03:22
Redaktor: Lewicka Magdalena
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2020-01-17 12:31:35 Lewicka Magdalena Załącznik nr 3 do SIWZ - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-17 12:31:25 Lewicka Magdalena Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-17 12:31:17 Lewicka Magdalena Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-17 12:31:09 Lewicka Magdalena Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz podstawowego sprzętu.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-17 12:31:02 Lewicka Magdalena Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-17 11:17:20 Lewicka Magdalena PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 r.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 10:37:13 Lewicka Magdalena OGŁOSZENIE - zapytanie ofertowe.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 10:37:04 Lewicka Magdalena Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 10:36:53 Lewicka Magdalena Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 10:36:45 Lewicka Magdalena Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 128088

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl