BIP

Poniżej 130 tys. złotych

Kategoria: Poniżej 130 tys [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Odpowiedź na zadane pytanie do Postępowania prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego na Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-09-14 10:02
Lewicka-Cebula Magdalena
556.9KB
pdf Powiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-09-14 10:02
Lewicka-Cebula Magdalena
391.72KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na sól drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-09-07 09:50
Lewicka-Cebula Magdalena
301.19KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-29 13:30
Lewicka-Cebula Magdalena
839.62KB
pdf Powiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-24 12:19
Lewicka-Cebula Magdalena
382.58KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-08-12 12:00
Lewicka-Cebula Magdalena
849.48KB
pdf Powiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-08-12 11:36
Lewicka-Cebula Magdalena
389.18KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.pdf.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-08-02 12:51
Lewicka-Cebula Magdalena
838.2KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-22 11:49
Lewicka-Cebula Magdalena
763.57KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ulica Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-11 11:28
Lewicka-Cebula Magdalena
813.26KB
pdf Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-05-23 12:01
Lewicka-Cebula Magdalena
395.89KB
pdf Informacja z otwarcia ofert dot. Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
22-05-20 12:53
Lewicka-Cebula Magdalena
303.98KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych..zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-05-11 10:44
Lewicka-Cebula Magdalena
372.58KB
pdf Informacja z otwarcia ofert dot. Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w ilości około 100 ton.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-01-25 12:12
Lewicka-Cebula Magdalena
397.2KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w ilości około 100 ton.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-01-19 12:27
Lewicka-Cebula Magdalena
778.35KB
pdf Informacja z otwarcia ofert dot. Zakup i dostawa na plac PZD znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa zgodnie z załączonym wykazem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-16 13:36
Lewicka-Cebula Magdalena
400.61KB
pdf Informacja z otwarcia ofert dot. Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-16 13:36
Lewicka-Cebula Magdalena
395.13KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym dot. Zakup i dostawa na plac PZD znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa zgodnie z załączonym wykazem.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-11-09 12:55
Lewicka-Cebula Magdalena
1.2MB
zip AKTUALIZACJA Zaproszenia do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-11-08 14:00
Lewicka-Cebula Magdalena
391.67KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-11-08 09:09
Lewicka-Cebula Magdalena
387.41KB
pdf Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowa chodnika w miejscowości Kierzno w ciągu drogi powiatowej nr 5677 P.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-11-02 15:06
Lewicka-Cebula Magdalena
391.24KB
pdf Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji technicznej na Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w m. Kuźnica Trzcińska.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-11-02 15:06
Lewicka-Cebula Magdalena
391.52KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym - Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowa chodnika w miejscowości Kierzno w ciągu drogi powiatowej nr 5677 P.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-10-20 09:19
Lewicka-Cebula Magdalena
745.62KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym - Wykonanie dokumentacji technicznej na Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w m. Kuźnica Trzcińska.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-10-20 08:59
Lewicka-Cebula Magdalena
745.91KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym - Wykonanie dokumentacji technicznej na Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w m. Kuźnica Trzcińska.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-10-05 11:07
Lewicka-Cebula Magdalena
673.85KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ul. Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-09-30 10:31
Lewicka-Cebula Magdalena
663.65KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Remont nawierzchni drogi powiatowej - ul. Sikorskiego w Kępnie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-09-20 09:16
Lewicka-Cebula Magdalena
1.77MB
pdf Informacja z otwarcia ofert na Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowa ulic al. Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wrocławskiej w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-07-29 13:51
Lewicka-Cebula Magdalena
394.21KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowa ulic powiatowych Al. Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wrocławskiej w Kępnie.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-07-21 14:41
Lewicka-Cebula Magdalena
2.03MB
pdf Informacja z otwarcia ofert na Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-05-26 11:54
Lewicka-Cebula Magdalena
363.14KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-18 12:49
Lewicka-Cebula Magdalena
1.75MB
pdf Informacja z otwarcia ofert na Zakup paliwa benzyna Pb 95, olej napędowy, oleje silnikowe, przekładniowe, płyn chłodniczy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-03-16 14:32
Lewicka-Cebula Magdalena
452.62KB
pdf Informacja z otwarcia ofert na Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-03-16 14:32
Lewicka-Cebula Magdalena
453.99KB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-03-09 13:41
Lewicka-Cebula Magdalena
1.58MB
zip Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na zakup paliwa benzyna Pb 95, olej napędowy, oleje silnikowe, przekładniowe, płyn chłodniczy.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-03-09 13:41
Lewicka-Cebula Magdalena
2.07MB

Redakcja strony: Poniżej 130 tys. złotychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3859

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl