BIP

Powyżej 30 tys. euro

Znaleziono zamówień: 32.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: "Modernizacja dróg powiatowych". 2020-05-12 2020-05-28
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: " Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych". 2020-01-17 2020-02-05
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na "Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020". 2019-09-19 2019-09-30
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: "Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w kierunku m. Turkowy". 2019-09-12 2019-09-20
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: "Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w kierunku m. Turkowy". 2019-08-21 2019-08-29
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi powiatowej nr 5704 P relacji Jankowy - Donaborów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej". 2019-08-02 2019-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: " Modernizacja dróg powiatowych nr 5696 P, 5696 P, 5687 P, 5681 P, 5681 P, 5601 P, 5679 P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej". 2019-06-13 2019-06-28
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na: " Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg powiatowych nr 5680 P, 5681 P i 5682 P ". 2019-06-11 2019-06-19
Przetarg nieograniczony na: ”Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie”. 2019-03-25 2019-04-02
Przetarg nieograniczony na: ”Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie”. 2019-03-06 2019-03-14

Redakcja strony: Powyżej 30 tys. euroRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 24748

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl