BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.
Ostatnia zmiana: 2024-04-17 14:36:23
Redaktor: Lewicka-Cebula Magdalena
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2024-04-17 14:36:23 Lewicka-Cebula Magdalena Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.pdf Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-17 14:36:13 Lewicka-Cebula Magdalena Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-16 13:11:16 Lewicka-Cebula Magdalena Informacja z otwarcia ofert dot. Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-10 12:02:25 Lewicka-Cebula Magdalena Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-09 14:41:48 Lewicka-Cebula Magdalena Informacja z otwarcia ofert - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-09 12:04:00 Lewicka-Cebula Magdalena Zaproszenie do składania ofert na „Poziome oznakowanie ulic powiatowych w m. Kępno i dróg powiatowych” Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-05 10:27:37 Lewicka-Cebula Magdalena Powiadomienie o wyniku postępowania dot. wykonania dokumentacji technicznej na pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5686 P oraz 5687 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w miejscowości Rychtal do końca miejscowości Krzyżowniki" Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2024-04-05 10:12:38 Lewicka-Cebula Magdalena Powiadomienie o wyniku postępowania dot. wykonania dokumentacji technicznej na pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5686 P oraz 5687 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w miejscowości Rychtal do końca miejscowości Krzyżowniki" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-03-25 10:00:28 Lewicka-Cebula Magdalena Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych..zip Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-03-25 09:54:07 Lewicka-Cebula Magdalena Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Wyk. dok. tech. pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 5686 P oraz 5687 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w miejscowości Rychtal do do końca m. Krzyżowniki.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 465340

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl